FORVALTNINGSDATABASEN

Jan Svendsen

Denne siden viser opplysninger om Jan Svendsen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Jan Svendsen
NSD id-nummer: 3190
Fødselsår: 1938
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Polarrådet Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Direktør 1970 1970
1980 Rådet for Reiselivssaker Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Direktør 1970
1981 Rådet for Reiselivssaker Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Direktør 1970
1983 Polarrådet Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Direktør 1970
1984 Polarrådet Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Adm. Direktør 1970
1984 Bevillingsutvalget Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Adm. Direktør 1970