FORVALTNINGSDATABASEN

Willy Gunnar Bryn

Denne siden viser opplysninger om Willy Gunnar Bryn fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Willy Gunnar Bryn
NSD id-nummer: 3429
Fødselsår: 1923
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Lotterilovutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 219 Bedriftsrevisor 1970
1980 Det rådgivende utvalg ved behandling av økonomiske spørsmål vedrørende apotekdriften Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 219 Skatterevisor 1970 1970
1980 Regnskapsrådet Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Bedriftsrevisor
1981 Lotterilovutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 219 Bedriftsrevisor 1970
1981 Regnskapsrådet Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Bedriftsrevisor
1983 Lotterilovutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 219 Bedriftsrevisor 1970
1983 Regnskapsrådet Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 219 Bedriftsrevisor 1970
1984 Lotterilovutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 219 Bedriftsrevisor 1970
1984 Regnskapsrådet Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 219 Bedriftsrevisor 1970
1985 Lotterilovutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 219 Bedriftsrevisor 1970
1985 Regnskapsrådet Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 219 Bedriftsrevisor 1970
1986 Lotterilovutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 219 Bedriftsrevisor 1970
1986 Regnskapsrådet Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 219 Bedriftsrevisor 1970
1987 Lotterilovutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 219 Bedriftsrevisor 1970
1988 Lotterilovutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 219 Bedriftsrevisor 1970