FORVALTNINGSDATABASEN

Inger Myhr

Denne siden viser opplysninger om Inger Myhr fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Inger Myhr
NSD id-nummer: 3436
Fødselsår: 1951
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Kinolovutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Sekretær, ikke medlem Av departement 301 Dommerfullmektig
1981 Kinolovutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Sekretær, ikke medlem Av departement 301 Dommerfullmektig
1992 Naturskadefondets ankenemnd Klage- eller ankeinstans Nestleder Av departement 0 1970
1993 Naturskadefondets ankenemnd Klage- eller ankeinstans Nestleder Av departement 628 Herredsrettsdom 1970
1994 Naturskadefondets ankenemnd Klage- eller ankeinstans Nestleder Av departement 628 Herredsrettsdom 1970
1995 Naturskadefondets ankenemnd Klage- eller ankeinstans Nestleder Av departement 628 Herredsrettsdom 1970
1996 Utredning av behovet for lovregulering av private etterforskere. Privatetterforskningsutvalget Leder Av departement 628 Sorenskriver 1970
1997 Utredning av behovet for lovregulering av private etterforskere. Privatetterforskningsutvalget Leder Av departement 628 Sorenskriver 1970