FORVALTNINGSDATABASEN

Elisabeth Johnsen

Denne siden viser opplysninger om Elisabeth Johnsen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Elisabeth Johnsen
NSD id-nummer: 371
Fødselsår: 1943
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Rådet for kultursamarbeid Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 213 Avdelingsleder 1970 1970
1983 Rådet for kultursamarbeid Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 213 Avdelingsleder 1970 1970
1985 Rådet for kultursamarbeid Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 213 Avdelingsleder 1970 1970
1987 Utenriksdepartementets stipendkomite Rådgivende organ Leder Av andre 213 Avdelingsleder 1970
1988 Rådet for kultursamarbeid Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 213 Avdelingsleder 1970 1970