FORVALTNINGSDATABASEN

Karin Sandstad

Denne siden viser opplysninger om Karin Sandstad fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Karin Sandstad
NSD id-nummer: 3766
Fødselsår: 1939
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Styret for Distriktenes utbyggingsfond Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 1721 Postkasserer 1970
1981 Styret for Distriktenes utbyggingsfond Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 1721 Postkasserer 1970 1970
1984 Lokaliseringsutvalget Rådgivende organ Vanlig varamedlem 1721 Postkasserer 1970
1985 Lokaliseringsutvalget Rådgivende organ Vanlig varamedlem 1721 Poststyrer 1970
1986 Lokaliseringsutvalget Rådgivende organ Vanlig varamedlem 1721 Poststyrer 1970
1987 Lokaliseringsutvalget Rådgivende organ Vanlig varamedlem 1721 Poststyrer 1970
1988 Lokaliseringsutvalget Rådgivende organ Vanlig varamedlem 1721 Poststyrer 1970
1989 Lokaliseringsutvalget Rådgivende organ Vanlig varamedlem 1721 Poststyrer 1970