FORVALTNINGSDATABASEN

Osvald Medhus

Denne siden viser opplysninger om Osvald Medhus fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Osvald Medhus
NSD id-nummer: 3927
Fødselsår: 1923
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Styret for Selskapet for industrivekstanlegg (SIVA) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 620 Tiltakssjef 1970 1970
1981 Styret for Distriktenes utbyggingsfond Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 620 Tiltaksjef 1970 1970
1981 Styret for INKO-tjenesten i Buskerud Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 620 Tiltakssjef 1970 1970
1983 Styret for Selskapet for industrivekstanlegg (SIVA) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 620 Tiltakssjef 1970 1970
1983 Styret for INKO-tjenesten i Buskerud Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 620 Tiltakssjef 1970 1970
1984 Lokaliseringsutvalget Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 620 Tiltakssjef 1970
1985 Styret for Distriktenes utbyggingsfond Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 620 Tiltakssjef 1970 1970
1985 Lokaliseringsutvalget Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 620 Tiltakssjef 1970
1986 Lokaliseringsutvalget Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 620 Tiltakssjef 1970
1987 Styret for Selskapet for industrivekstanlegg (SIVA) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 620 Tiltakssjef 1970 1970
1987 Lokaliseringsutvalget Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 620 Tiltakssjef 1970
1988 Lokaliseringsutvalget Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 620 Tiltakssjef 1970
1989 Lokaliseringsutvalget Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 620 Tiltakssjef 1970