FORVALTNINGSDATABASEN

Arne M. Holm

Denne siden viser opplysninger om Arne M. Holm fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Arne M. Holm
NSD id-nummer: 3946
Fødselsår: 1921
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Styret for Distriktenes utbyggingsfond Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 301 Avdelingssjef 1970
1980 Styret for Næringsøkonomisk institutt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 301 Avdelingssjef 1970
1981 Styret for Distriktenes utbyggingsfond Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 301 Avdelingssjef 1970 1970
1981 Utvalg for å vurdere virkninger av overføringer til Bygde-Norge Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 301 Avdelingssjef 1970 1970
1983 Utvalg for å vurdere virkninger av overføringer til Bygde-Norge Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 301 Avdelingssjef 1970
1984 Lokaliseringsutvalget Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 301 Avdelingsdirektør 1970
1984 Utvalg for å vurdere virkninger av overføringer til Bygde-Norge Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 301 Avdelingsdirektør 1970
1985 Styret for Distriktenes utbyggingsfond Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 301 Avdelingsdirektør 1970 1970
1985 Lokaliseringsutvalget Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 301 Avdelingsdirektør 1970
1986 Lokaliseringsutvalget Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 301 Avdelingsdirektør 1970
1987 Lokaliseringsutvalget Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 301 Avdelingsdirekt 1970
1988 Lokaliseringsutvalget Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 301 Avdelingsdirekt 1970
1989 Lokaliseringsutvalget Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 301 Avdelingsdirekt 1970