FORVALTNINGSDATABASEN

Sigrid Nitter Baalsrud

Denne siden viser opplysninger om Sigrid Nitter Baalsrud fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Sigrid Nitter Baalsrud
NSD id-nummer: 395
Fødselsår: 1921
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Rådet for kultursamarbeid Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Fakultetssekretær 1970 1970
1981 Rådet for kultursamarbeid Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Fakultetssekretær 1970 1970
1983 Rådet for kultursamarbeid Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Fakultetssekretær 1970 1970
1985 Rådet for kultursamarbeid Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Fakultetssekretær 1970 1970
1985 Utenriksdepartementets stipendkomite Rådgivende organ Nestleder Av departement 301 Fakultetssekretær 1970 1970