FORVALTNINGSDATABASEN

Arnfinn Lund

Denne siden viser opplysninger om Arnfinn Lund fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Arnfinn Lund
NSD id-nummer: 3986
Fødselsår: 1926
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Styret for Selskapet for industrivekstanlegg (SIVA) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder I statsråd 401 Fylkesmann 1970 1970
1980 Byggesaksutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Leder I statsråd 401 Fylkesmann 1970 1970
1980 Styret for Industrifondet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 231 Fylkesmann 1970
1981 Det interdepartementale samarbeidsutvalg for virks Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 231 Ekspedisjonssjef 1970 1970
1981 Styret for Industrifondet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 231 Fylkesmann 1970
1981 Styret for Direktoratet for vilt og ferskvannsfisk Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder I statsråd 401 Fylkesmann 1970 1970
1981 Interdepartementalt samordningsutvalg for ressursforvaltning, miljøspørsmål og regional planlegging Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem 231 Ekspedisjonssjef 1970 1970
1981 Utvalg for å vurdere virkninger av overføringer til Bygde-Norge Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 231 Ekspedisjonssjef 1970 1970
1983 Styret for Direktoratet for vilt og ferskvannsfisk Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder I statsråd 231 Ekspedisjonssjef 1970
1983 Interdepartementalt samordningsutvalg for ressursforvaltning, miljøspørsmål og regional planlegging Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 231 Ekspedisjonssjef 1970 1970
1983 Utvalg for å vurdere virkninger av overføringer til Bygde-Norge Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 231 Ekspedisjonssjef 1970
1984 Styret for Direktoratet for vilt og ferskvannsfisk Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder I statsråd 231 Ekspedisjonssjef 1970
1984 Utvalg for å vurdere virkninger av overføringer til Bygde-Norge Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 231 Ekspedisjonssjef 1970
1985 Styret for Direktoratet for vilt og ferskvannsfisk Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder I statsråd 231 Ekspedisjonssjef 1970
1987 Landbrukspolitisk Utvalg Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 231 Ekspedisjonssjef 1970
1988 Landbrukspolitisk Utvalg Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 231 Ekspedisjonssjef 1970
1989 Landbrukspolitisk Utvalg Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 231 Ekspedisjonssjef 1970
1990 Landbrukspolitisk Utvalg Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 231 Ekspedisjonssjef 1970