FORVALTNINGSDATABASEN

Melchior Joranger

Denne siden viser opplysninger om Melchior Joranger fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer " >her.

Personopplysninger

Navn: Melchior Joranger
NSD id-nummer: 4022
Fødselsår: 1938
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Budsjettnemnda for jordbruket Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Byråsjef 1970 1970
1981 Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi Rådgivende organ Andre tilknyttede personer 301 Byråsjef 1970 1970
1983 Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi Rådgivende organ Andre tilknyttede personer Av departement 301 Byråsjef 1970 1970
1985 Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi Rådgivende organ Sekretær, ikke medlem Av departement 301 Byråsjef 1970 1970
1988 Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi Rådgivende organ Sekretær, ikke medlem Av departement 301 Rådgiver 1970 1970
1994 Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Rådgiver 1970
1995 Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Rådgiver 1970
1995 Utvalg som skal gjennomgå inntektssystemet og finansieringen av kommunesektoren Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Rådgiver 1970
1996 Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Rådgiver 1970
1996 Utvalg som skal gjennomgå inntektssystemet og finansieringen av kommunesektoren Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Rådgiver 1970
1997 Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Rådgiver 1970 1970
1997 Utvalg som skal gjennomgå inntektssystemet og finansieringen av kommunesektoren Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Rådgiver 1970