FORVALTNINGSDATABASEN

Rolf Nøtvik Jakobsen

Denne siden viser opplysninger om Rolf Nøtvik Jakobsen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Rolf Nøtvik Jakobsen
NSD id-nummer: 403
Fødselsår: 1957
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Utenriksdepartementets stipendkomite Rådgivende organ Vanlig medlem Av instans utenfor departement 301 Student 1970 1970
1985 Utenriksdepartementets stipendkomite Rådgivende organ Vanlig medlem Av andre 301 Student 1970 1970