FORVALTNINGSDATABASEN

Odvar Nordli

Denne siden viser opplysninger om Odvar Nordli fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer " >her.

Personopplysninger

Navn: Odvar Nordli
NSD id-nummer: 41
Fødselsår: 1927
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Nordisk råds 29. sesjon København 1981 Delegasjon/Kommisjon Vanlig medlem 417 Statsminister
1981 Innlandsutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Leder I statsråd 417 Stortingsrepresentant 1970 1970
1983 Innlandsutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Leder I statsråd 401 Stortingsrepresentant 1970
1983 Styret for Norges Kommunalbank Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 401 Stortingsrepresentant 1970
1984 Styret for Norges Kommunalbank Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 401 Stortingsrepresentant 1970
1985 Styret for Norges Kommunalbank Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 401 Fylkesmann 1970
1986 Styret for Norges Kommunalbank Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 401 Fylkesmann 1970
1987 Styret for Norges Kommunalbank Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av Stortinget 401 Fylkesmann 1970 1970
1995 Styret for Norges Kommunalbank Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av Stortinget 401 Fylkesmann 1970 1970