FORVALTNINGSDATABASEN

Arne-Birger Knapskog

Denne siden viser opplysninger om Arne-Birger Knapskog fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Arne-Birger Knapskog
NSD id-nummer: 4425
Fødselsår: 1937
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Fylkesnemnd etter loven om folketrygd for Telemark Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 806 Fylkeslege 1970 1970
1981 Fylkesnemnd etter loven om folketrygd for Telemark Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 806 Fylkeslege 1970 1970
1981 Styret for Kreftregisteret Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 806 Fylkeslege 1970 1970
1983 Styret for Kreftregisteret Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 806 Fylkeslege 1970 1970
1985 Sakkyndig bilutvalg for Telemark Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 806 Fylkeslege 1970
1986 Fylkesnemnd etter loven om folketrygd for Telemark Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 806 Fylkeslege 1970 1970
1986 Sakkyndig bilutvalg for Telemark Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 806 Fylkeslege 1970
1987 Sakkyndig bilutvalg for Telemark Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 806 Fylkeslege 1970
1988 Sakkyndig bilutvalg for Telemark Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 806 Fylkeslege 1970
1990 Fylkesnemnd etter loven om folketrygd for Telemark Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 806 Fylkeslege 1970 1970