FORVALTNINGSDATABASEN

Arnfinn Stenhaug

Denne siden viser opplysninger om Arnfinn Stenhaug fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Arnfinn Stenhaug
NSD id-nummer: 4426
Fødselsår: 1914
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Fylkesnemnd etter loven om folketrygd for Telemark Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder Av departement 806 Fylkesarbeidssjef 1970 1970
1981 Fylkesnemnd etter loven om folketrygd for Telemark Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder Av departement 806 Fylkesarbeidssjef 1970 1970