FORVALTNINGSDATABASEN

Ole Bjørn Herland

Denne siden viser opplysninger om Ole Bjørn Herland fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Ole Bjørn Herland
NSD id-nummer: 4428
Fødselsår: 1945
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Fylkesnemnd etter loven om folketrygd for Telemark Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 811 Distriktslege
1980 Kontrollkommisjonen for psykiatrisk sjukehusavdeling ved Telemark sentralsjukehus Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av instans utenfor departement 811 Distriktslege 1970
1981 Fylkesnemnd etter loven om folketrygd for Telemark Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 811 Distriktslege
1981 Kontrollkommisjonen for psykiatrisk sjukehusavdeling ved Telemark sentralsjukehus Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av instans utenfor departement 811 Distriktslege 1970