FORVALTNINGSDATABASEN

Bjørn Rogan

Denne siden viser opplysninger om Bjørn Rogan fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Bjørn Rogan
NSD id-nummer: 4430
Fødselsår: 1917
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Fylkesnemnd etter loven om folketrygd for Telemark Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 806 Overlege
1981 Fylkesnemnd etter loven om folketrygd for Telemark Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 806 Overlege
1989 Sakkyndig bilutvalg for Telemark Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 806 Lege 1970
1990 Sakkyndig bilutvalg for Telemark Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 806 Lege 1970
1991 Sakkyndig bilutvalg for Telemark Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 806 Lege 1970