FORVALTNINGSDATABASEN

Vigdis Aksnes

Denne siden viser opplysninger om Vigdis Aksnes fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Vigdis Aksnes
NSD id-nummer: 4431
Fødselsår: 1932
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Fylkesnemnd etter loven om folketrygd for Telemark Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 806 Assisterende Overlege
1981 Fylkesnemnd etter loven om folketrygd for Telemark Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 806 Assisterende Overlege
1983 Fylkesnemnd etter loven om folketrygd for Telemark Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 806 Ass. Overlege 1970
1984 Fylkesnemnd etter loven om folketrygd for Telemark Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 806 Ass. Overlege 1970
1985 Fylkesnemnd etter loven om folketrygd for Telemark Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 806 Ass. Overlege 1970
1992 Sakkyndig bilutvalg for Telemark Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 805 Overlege 1970
1993 Sakkyndig bilutvalg for Telemark Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Varamedlem og nestleder Av departement 805 Overlege 1970
1994 Sakkyndig bilutvalg for Telemark Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Varamedlem og nestleder Av departement 805 Overlege 1970