FORVALTNINGSDATABASEN

Ole Ulleberg

Denne siden viser opplysninger om Ole Ulleberg fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Ole Ulleberg
NSD id-nummer: 4622
Fødselsår: 1920
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Det interdepartementale utvalg for funksjonshemmede Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 219 Byråsjef 1970
1980 Rådet for Hove leir- og friluftssenter Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 219 Byråsjef 1970 1970
1981 Det interdepartementale utvalg for funksjonshemmede Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 219 Byråsjef 1970
1983 Rådet for Hove leir- og friluftssenter Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 219 Byråsjef 1970
1984 Rådet for Hove leir- og friluftssenter Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 219 Byråsjef 1970
1985 Rådet for vernepleierutdanning Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 219 Byråsjef 1970
1986 Rådet for vernepleierutdanning Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 219 Byråsjef 1970
1987 Rådet for vernepleierutdanning Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 219 Byråsjef 1970