FORVALTNINGSDATABASEN

Johannes Tveit

Denne siden viser opplysninger om Johannes Tveit fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Johannes Tveit
NSD id-nummer: 4762
Fødselsår: 1926
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Kontrollkommisjonen for Sandviken og Dr. Martens sykehus Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av instans utenfor departement 1201 Lege 1970 1970
1986 Kontrollkommisjonen for Sandviken og Dr. Martens sykehus Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av andre 1201 Lege 1970 1970
1987 Kontrollkommisjonen for Haukeland sykehus, Psykiatrisk Klinikkavdeling Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av andre 1201 Lege 1970
1988 Kontrollkommisjonen for Haukeland sykehus, Psykiatrisk Klinikkavdeling Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av andre 1201 Lege 1970
1989 Fylkesnemnd etter loven om folketrygd for Hordaland Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1201 Lege 1970
1989 Kontrollkommisjonen for Haukeland sykehus, Psykiatrisk Klinikkavdeling Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av andre 1201 Lege 1970
1990 Fylkesnemnd etter loven om folketrygd for Hordaland Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1201 Lege 1970 1970