FORVALTNINGSDATABASEN

Astrid Juvik

Denne siden viser opplysninger om Astrid Juvik fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Astrid Juvik
NSD id-nummer: 4763
Fødselsår: 1918
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Kontrollkommisjonen for Sandviken og Dr. Martens sykehus Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av instans utenfor departement 1247 1970
1981 Kontrollkommisjonen for Sandviken og Dr. Martens sykehus Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av instans utenfor departement 1247 1970
1983 Kontrollkommisjonen for Sandviken og Dr. Martens sykehus Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av andre 1247 Husmor 1970 1970