FORVALTNINGSDATABASEN

Hjørdis Klausen

Denne siden viser opplysninger om Hjørdis Klausen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Hjørdis Klausen
NSD id-nummer: 4877
Fødselsår: 1927
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Reisende kontrollkommisjon for Lofoten og Vesterålen Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av instans utenfor departement 1865 Lærer 1970 1970