FORVALTNINGSDATABASEN

Sissel Gjertsen

Denne siden viser opplysninger om Sissel Gjertsen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Sissel Gjertsen
NSD id-nummer: 4880
Fødselsår: 1929
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Reisende kontrollkommisjon for Lofoten og Vesterålen Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av instans utenfor departement 1865 Lege 1970
1981 Reisende kontrollkommisjon for Lofoten og Vesterålen Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av instans utenfor departement 1865 Lege 1970
1983 Reisende kontrollkommisjon for Lofoten og Vesterålen Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av andre 1865 Lege 1970 1970