FORVALTNINGSDATABASEN

Anne Lise Dørum

Denne siden viser opplysninger om Anne Lise Dørum fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Anne Lise Dørum
NSD id-nummer: 5276
Fødselsår: 1939
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Styret i Norsk Medisinaldepot Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 235 Adjunkt 1970
1981 Styret i Norsk Medisinaldepot Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 235 Adjunkt 1970
1981 Barn- og trafikkutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 235 Adjunkt 1970 1970
1985 Regionalt styre for INKO-tjenesten i Oslo og Akershus Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 235 Stortingsrepresentant 1970
1986 Regionalt styre for INKO-tjenesten i Oslo og Akershus Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 235 Stortingsrepresentant 1970
1986 Det rådgivende utvalg for trykt skrift Rådgivende organ Nestleder Av departement 235 Stortingsrepresentant 1970
1987 Regionalt styre for INKO-tjenesten i Oslo og Akershus Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 235 Stortingsrepresentant 1970
1987 Det rådgivende utvalg for trykt skrift Rådgivende organ Nestleder Av departement 235 Stortingsrepresentant 1970
1988 Regionalt styre for INKO-tjenesten i Oslo og Akershus Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 235 Stortingsrepresentant 1970 1970
1988 Det rådgivende utvalg for trykt skrift Rådgivende organ Nestleder Av departement 235 Stortingsrepresentant 1970
1989 Det rådgivende utvalg for trykt skrift Rådgivende organ Nestleder Av departement 235 Stortingsrepresentant 1970
1990 Det rådgivende utvalg for trykt skrift Rådgivende organ Nestleder Av departement 235 Stortingsrepresentant 1970