FORVALTNINGSDATABASEN

Kristen Helgesen

Denne siden viser opplysninger om Kristen Helgesen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Kristen Helgesen
NSD id-nummer: 5289
Fødselsår: 1921
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Det rådgivende utvalg ved behandling av økonomiske spørsmål vedrørende apotekdriften Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 219 Kontorsjef 1970 1970
1980 Regnskapsrådet Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Kontorsjef 1970
1980 Regnskapsførerutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 219 Kontorsjef
1981 Regnskapsrådet Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Kontorsjef 1970
1981 Regnskapsførerutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 219 Kontorsjef
1983 Underutvalg vedrørende økonomisk kriminalitet Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av andre 219 Avdelingsdirektør 1970
1983 Regnskapsrådet Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 219 Avdelingsdirektør 1970
1983 Revisorutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Leder I statsråd 219 Avdelingsdirektør 1970
1983 Regnskapsførerutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 219 Avdelingsdirektør 1970
1984 Underutvalg vedrørende økonomisk kriminalitet Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av andre 219 Avdelingsdirektør 1970
1984 Regnskapsrådet Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 219 Avdelingsdirektør 1970
1984 Revisorutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Leder I statsråd 219 Avdelingsdirektør 1970
1985 Regnskapsrådet Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 219 Avdelingsdirektør 1970
1985 Revisorutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Leder I statsråd 219 Avdelingsdirektør 1970
1986 Regnskapsrådet Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 219 Avdelingsdirektør 1970
1987 Regnskapsrådet Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 219 Avdelingsdirekt 1970
1988 Regnskapsrådet Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 219 1970
1989 Regnskapsrådet Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 219 Konsulent 1970
1990 Regnskapsrådet Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 219 Konsulent 1970