FORVALTNINGSDATABASEN

Anders Just Guldvik

Denne siden viser opplysninger om Anders Just Guldvik fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Anders Just Guldvik
NSD id-nummer: 534
Fødselsår: 1919
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Utvalget for menneskerettigheter Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 301 Generalsekretær 1970 1970
1983 Utvalget for menneskerettigheter Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 301 Generalsekretær 1970 1970
1984 Det rådgivende fagutvalg for informasjonsvirksomheten Rådgivende organ Andre tilknyttede personer I kraft av stilling 301 Generalsekretær 1970
1985 Utvalget for menneskerettigheter Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 301 Generalsekretær 1970 1970
1985 Det rådgivende fagutvalg for informasjonsvirksomheten Rådgivende organ Andre tilknyttede personer I kraft av stilling 301 Generalsekretær 1970
1986 Det rådgivende fagutvalg for informasjonsvirksomheten Rådgivende organ Andre tilknyttede personer I kraft av stilling 301 Generalsekretær 1970 1970
1988 Utvalget for menneskerettigheter Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 301 Generalsekretær 1970 1970