FORVALTNINGSDATABASEN

Svein Friis søhoel

Denne siden viser opplysninger om Svein Friis søhoel fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Svein Friis søhoel
NSD id-nummer: 5489
Fødselsår: 1936
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Regnskapsrådet Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 602 Disponent 1970
1981 Regnskapsrådet Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 602 Disponent 1970
1983 Regnskapsrådet Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 602 Disponent 1970
1984 Regnskapsrådet Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 602 Disponent 1970
1985 Regnskapsrådet Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 602 Disponent 1970
1986 Regnskapsrådet Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 602 Disponent 1970
1987 Regnskapsrådet Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 602 Disponent 1970
1988 Regnskapsrådet Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 602 Disponent 1970
1989 Regnskapsrådet Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 602 Disponent 1970
1990 Regnskapsrådet Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 602 Disponent 1970