FORVALTNINGSDATABASEN

Egil A. Woldseth

Denne siden viser opplysninger om Egil A. Woldseth fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Egil A. Woldseth
NSD id-nummer: 5493
Fødselsår: 1924
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Regnskapsrådet Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 1201 Direktør
1981 Regnskapsrådet Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 1201 Direktør
1983 Regnskapsrådet Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 1201 Direktør 1970
1984 Regnskapsrådet Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 1201 Direktør 1970
1985 Regnskapsrådet Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 1201 Direktør 1970
1986 Regnskapsrådet Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 1201 Direktør 1970