FORVALTNINGSDATABASEN

Rolf Lundell

Denne siden viser opplysninger om Rolf Lundell fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer " >her.

Personopplysninger

Navn: Rolf Lundell
NSD id-nummer: 5538
Fødselsår: 1921
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Kontaktutvalget for varehandelen Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av instans utenfor departement 301 Forbundssekretær 1970
1981 Kontaktutvalget for varehandelen Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av instans utenfor departement 301 Forbundssekretær 1970
1983 Kontaktutvalget for varehandelen Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av andre 301 Forbundssekretær 1970
1984 Utvalg for administrasjon og økonomi Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Forbundssekretær 1970
1984 Kontaktutvalget for varehandelen Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av andre 301 Forbundssekretær 1970
1985 Utvalg for administrasjon og økonomi Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Forbundssekretær 1970
1985 Kontaktutvalget for varehandelen Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av andre 301 Forbundssekretær 1970
1986 Utvalg for administrasjon og økonomi Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Forbundssekretær 1970
1986 Kontaktutvalget for varehandelen Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av andre 301 Forbundssekretær 1970
1987 Kontaktutvalget for varehandelen Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem 301 Forbundssekretæ 1970
1988 Kontaktutvalget for varehandelen Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem 301 Forbundssekretæ 1970