FORVALTNINGSDATABASEN

Kontaktutvalget for varehandelen

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Kontaktutvalget for varehandelen" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer " >her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Kontaktutvalget for varehandelen
Utvalgsnummer: 8009000
Opprettelsesmåte: Av departementet ellers
Opprettelsesår: 1971
Tilhørende departement: Departementet for handel og skipsfart
Opphørsår: 1988
Hjemmel:
Opprettet 06.07.1971 av Handelsdepartementet
Mandat:
Utvalget ledes av handelsministeren eller stedfortreder og har for øvrig 9 medlemmer oppnevnt av de nedenfor nevnte institusjoner og organisasjoner. Utvalget er et kontaktskapende og rådgivende organ med den oppgave å drøfte aktuelle spørsmål av bety
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Kontakt-/samarbeidsorgan
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1980 Departementet for handel og skipsfart 8 0 1 4000 Vedkommende departement
1981 Departementet for handel og skipsfart 10 0 2 0 Vedkommende departement
1982 Departementet for handel og skipsfart 10 0 2 0 Vedkommende departement
1983 Departementet for handel og skipsfart 10 0 1 0 Vedkommende departement
1984 Departementet for handel og skipsfart 10 0 1 0 Vedkommende departement
1985 Departementet for handel og skipsfart 10 0 0 0 Vedkommende departement
1986 Departementet for handel og skipsfart 10 0 0 0 Vedkommende departement
1987 Departementet for handel og skipsfart 10 0 0 0
1988 Utenriksdepartementet 10 0 0 0
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1980 Vanlig medlem Edvard Nygaard 1 219 Direktør Av instans utenfor departement 1970
1980 Vanlig medlem Lars Oftedal Broch 1 219 Ekspedisjonssjef Av instans utenfor departement 1970
1980 Vanlig medlem Otto Totland 1 301 Forbundsformann Av instans utenfor departement 1970
1980 Sekretær, ikke medlem Leif Olsen 1 301 Byråsjef
1980 Vanlig medlem Jan Edgar Darring 1 301 Disponent Av instans utenfor departement 1970
1980 Vanlig medlem Finn Muggerud 1 301 Disponent Av instans utenfor departement 1970
1980 Vanlig medlem Herman Scheel 1 301 Administrerende Direktør Av instans utenfor departement 1970
1980 Vanlig medlem Rolf Lundell 1 301 Forbundssekretær Av instans utenfor departement 1970
1980 Vanlig medlem Margit Nordgård 2 1902 Adjunkt Av instans utenfor departement 1970
1981 Vanlig medlem Gro Hillestad Thune 2 216 Advokat Av instans utenfor departement 1970 1970
1981 Vanlig medlem Knut Skipenes 1 219 Ekspedisjonssjef Av instans utenfor departement 1970 1970
1981 Vanlig medlem Lars Oftedal Broch 1 219 Ekspedisjonssjef Av instans utenfor departement 1970
1981 Vanlig medlem Edvard Nygaard 1 219 Direktør Av instans utenfor departement 1970
1981 Sekretær, ikke medlem Leif Olsen 1 301 Byråsjef
1981 Vanlig medlem Kåre Hansen 1 301 Forbundsformann Av instans utenfor departement 1970 1970
1981 Leder Arne Skauge 1 301 Statsråd Av departement 1970 1970
1981 Vanlig medlem Rolf Lundell 1 301 Forbundssekretær Av instans utenfor departement 1970
1981 Vanlig medlem Finn Muggerud 1 301 Disponent Av instans utenfor departement 1970
1981 Vanlig medlem Herman Scheel 1 301 Administrerende Direktør Av instans utenfor departement 1970
1981 Vanlig medlem Jan Edgar Darring 1 301 Disponent Av instans utenfor departement 1970
1982 Vanlig medlem Terje Larsen 1 233 Adm.Direktør Av departement 1970 1970
1982 Sekretær, ikke medlem Kari Melhus 2 301 Byråsjef Av departement 1970 1970
1982 Vanlig medlem Ottar Gjærde 1 1525 Kjøpmannt Av departement 1970 1970
1983 Vanlig medlem Gro Hillestad Thune 2 216 Advokat Av departement 1970
1983 Vanlig medlem Lars Oftedal Broch 1 219 Ekspedisjonssjef Av andre 1970
1983 Vanlig medlem Knut Skipenes 1 219 Ekspedisjonssjef Av departement 1970
1983 Vanlig medlem Edvard Nygaard 1 219 Direktør Av departement 1970
1983 Vanlig medlem Terje Larsen 1 233 Adm. Direktør Av departement 1970
1983 Vanlig medlem Rolf Lundell 1 301 Forbundssekretær Av andre 1970
1983 Leder Arne Skauge 1 301 Statsråd Av departement 1970
1983 Sekretær, ikke medlem Kari Melhus 2 301 Byråsjef Av departement 1970
1983 Vanlig medlem Gerd Sætness 2 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1970
1983 Vanlig medlem Kåre Hansen 1 301 Forbundsformann Av departement 1970
1983 Vanlig medlem Herman Scheel 1 301 Adm. Direktør Av andre 1970
1983 Leder Asbjørn Haugstvedt 1 1201 Statsråd Av departement 1970
1983 Vanlig medlem Ottar Gjærde 1 1525 Kjøpmann Av departement 1970
1984 Vanlig medlem Gro Hillestad Thune 2 216 Advokat Av departement 1970
1984 Vanlig medlem Knut Skipenes 1 219 Ekspedisjonssjef Av departement 1970
1984 Vanlig medlem Edvard Nygaard 1 219 Direktør Av departement 1970
1984 Vanlig medlem Kristin H.e. Moe 2 220 Organisasjonskons Av departement 1970
1984 Vanlig medlem Terje Larsen 1 233 Adm. Direktør Av departement 1970
1984 Vanlig medlem Sæmund Lombnæs 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1970
1984 Vanlig medlem Kåre Hansen 1 301 Forbundsformann Av departement 1970
1984 Sekretær, ikke medlem Kari Melhus 2 301 Byråsjef Av departement 1970
1984 Vanlig medlem Rolf Lundell 1 301 Forbundssekretær Av andre 1970
1984 Vanlig medlem Herman Scheel 1 301 Adm. Direktør Av andre 1970
1984 Vanlig medlem Gerd Sætness 2 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1970
1984 Leder Asbjørn Haugstvedt 1 1201 Statsråd Av departement 1970
1984 Vanlig medlem Ottar Gjærde 1 1525 Kjøpmann Av departement 1970
1985 Vanlig medlem Odd Larsen 1 219 Direktør Av departement 1970
1985 Vanlig medlem Edvard Nygaard 1 219 Direktør Av departement 1970
1985 Vanlig medlem Kristin H.e. Moe 2 220 Organisasjonskons Av departement 1970
1985 Vanlig medlem Terje Larsen 1 233 Adm. Direktør Av departement 1970
1985 Sekretær, ikke medlem Kari Melhus 2 301 Byråsjef Av departement 1970
1985 Vanlig medlem Rolf Lundell 1 301 Forbundssekretær Av andre 1970
1985 Vanlig medlem Sæmund Lombnæs 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1970
1985 Vanlig medlem Herman Scheel 1 301 Adm. Direktør Av andre 1970
1985 Vanlig medlem Kåre Hansen 1 301 Forbundsformann Av departement 1970
1985 Vanlig medlem Gerd Sætness 2 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1970
1985 Leder Asbjørn Haugstvedt 1 1201 Statsråd Av departement 1970
1985 Vanlig medlem Ottar Gjærde 1 1525 Kjøpmann Av departement 1970
1986 Vanlig medlem Odd Larsen 1 219 Direktør Av departement 1970
1986 Vanlig medlem Kristin H.e. Moe 2 220 Underdirektør Av departement 1970
1986 Vanlig medlem Terje Larsen 1 233 Adm. Direktør Av departement 1970
1986 Vanlig medlem Sæmund Lombnæs 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1970
1986 Vanlig medlem Rolf Lundell 1 301 Forbundssekretær Av andre 1970
1986 Sekretær, ikke medlem Kari Melhus 2 301 Byråsjef Av departement 1970
1986 Vanlig medlem Herman Scheel 1 301 Adm. Direktør Av andre 1970
1986 Vanlig medlem Kåre Hansen 1 301 Forbundsformann Av departement 1970
1986 Vanlig medlem Gerd Sætness 2 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1970
1986 Leder Asbjørn Haugstvedt 1 1201 Statsråd Av departement 1970
1986 Vanlig medlem Ottar Gjærde 1 1525 Kjøpmann Av departement 1970
1986 Leder Kurt Mosbakk 1 2003 Statsråd Av departement 1970
1987 Vanlig medlem Odd Larsen 1 219 Direktør Av departement 1970
1987 Vanlig medlem Kristin H.e. Moe 2 220 Avdelingsdirekt Av departement 1970
1987 Vanlig medlem Terje Larsen 1 233 Adm. Direktør Av departement 1970
1987 Vanlig medlem Rolf Lundell 1 301 Forbundssekretæ 1970
1987 Vanlig medlem Kåre Hansen 1 301 Forbundsleder Av departement 1970
1987 Vanlig medlem Herman Scheel 1 301 Adm. Direktør 1970
1987 Vanlig medlem Sæmund Lombnæs 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1970
1987 Vanlig medlem Gerd Sætness 2 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1970
1987 Sekretær, ikke medlem Kari Melhus 2 301 Byråsjef Av departement 1970
1987 Vanlig medlem Ottar Gjærde 1 1525 Kjøpmann Av departement 1970
1987 Leder Kurt Mosbakk 1 2003 Statsråd Av departement 1970
1988 Leder Kurt Mosbakk 1 102 Fylkesrådmann Av departement 1970
1988 Vanlig medlem Odd Larsen 1 219 Direktør Av departement 1970
1988 Vanlig medlem Kristin H.e. Moe 2 220 Avdelingsdirekt Av departement 1970
1988 Vanlig medlem Terje Larsen 1 233 Adm. Direktør Av departement 1970
1988 Vanlig medlem Rolf Lundell 1 301 Forbundssekretæ 1970
1988 Vanlig medlem Gerd Sætness 2 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1970
1988 Vanlig medlem Kåre Hansen 1 301 Forbundsleder Av departement 1970
1988 Sekretær, ikke medlem Kari Melhus 2 301 Byråsjef Av departement 1970
1988 Vanlig medlem Sæmund Lombnæs 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1970
1988 Vanlig medlem Herman Scheel 1 301 Adm. Direktør 1970
1988 Vanlig medlem Ottar Gjærde 1 1525 Kjøpmann Av departement 1970