FORVALTNINGSDATABASEN

Jan Smedstad

Denne siden viser opplysninger om Jan Smedstad fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer " >her.

Personopplysninger

Navn: Jan Smedstad
NSD id-nummer: 5553
Fødselsår: 1918
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1983 Det rådgivende utvalg for Direktoratet for sjømenn Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Varamedlem og nestleder Av departement 301 Skifterettsjustit 1970 1970
1986 Det rådgivende utvalg for Direktoratet for sjømenn Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Varamedlem og nestleder Av departement 301 Skifterettsjustit 1970 1970
1988 Tilsynsnemnda for Sjømannskontoret i Oslo Kontroll, tilsyn, beredskap Varamedlem og nestleder Av departement 301 Fhv. Skifterett 1970
1989 Tilsynsnemnda for Sjømannskontoret i Oslo Kontroll, tilsyn, beredskap Varamedlem og nestleder Av departement 301 Fhv. Skifterett 1970