FORVALTNINGSDATABASEN

Roald Mikkelsen

Denne siden viser opplysninger om Roald Mikkelsen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer " >her.

Personopplysninger

Navn: Roald Mikkelsen
NSD id-nummer: 5608
Fødselsår: 1941
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Bemanningsrådet Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 219 Disponent 1970
1981 Bemanningsrådet Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 219 Disponent 1970
1983 Det rådgivende utvalg for Direktoratet for sjømenn Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 220 Sjøkaptein 1970 1970
1983 Det rådgivende utvalg for Sjøfartsdirektoratet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 220 Sjøkaptein 1970
1984 Det rådgivende utvalg for Sjøfartsdirektoratet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 220 Sjøkaptein 1970
1985 Bemanningsrådet Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 220 Skipsreder 1970 1970
1985 Det rådgivende utvalg for Sjøfartsdirektoratet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 220 Skipsreder 1970
1986 Det rådgivende utvalg for Direktoratet for sjømenn Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 220 Skipsreder 1970 1970
1986 Det rådgivende utvalg for Sjøfartsdirektoratet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 220 Skipsreder 1970 1970
1987 Bemanningsrådet Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 220 Skipsreder 1970 1970
1988 Bemanningsrådet Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 220 Skipsreder 1970 1970
1989 Det rådgivende utvalg for Sjøfartsdirektoratet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 220 Skipsreder 1970 1970