FORVALTNINGSDATABASEN

Randi Brustad

Denne siden viser opplysninger om Randi Brustad fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer " >her.

Personopplysninger

Navn: Randi Brustad
NSD id-nummer: 5611
Fødselsår: 1923
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Det rådgivende utvalg for Direktoratet for sjømenn Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1201 Konsulent 1970
1980 Utvalg til å utrede utlendingers beskjeftigelse på norske skip Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1201 Konsulent 1970
1980 Rådet for industriøkonomisk institutt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 1201 Konsulent 1970
1981 Det rådgivende utvalg for Direktoratet for sjømenn Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1201 Konsulent 1970
1981 Utvalg til å utrede utlendingers beskjeftigelse på norske skip Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1201 Konsulent 1970
1981 Rådet for industriøkonomisk institutt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 1201 Konsulent 1970