FORVALTNINGSDATABASEN

Per Aarstad

Denne siden viser opplysninger om Per Aarstad fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Per Aarstad
NSD id-nummer: 5696
Fødselsår: 1925
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Utvalget for Eksportfremmende tiltak Vanlig medlem Av departement 301 Direktør 1970 1970
1980 Styret for Garanti-instituttet for eksportkreditt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Direktør
1980 Rådgivende utvalg for industri- og energisamarbeid Rådgivende organ Vanlig medlem 301 Direktør 1970
1980 Skifereksportutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Direktør 1970
1980 Rådgivende utvalg for industri- og handelsspørsmål knyttet til leveranser og andre former for samarbeide med andre land på området forsvarsmateriell (Kompensasjonsutvalget) Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 301 Direktør 1970
1981 Rådgivende utvalg for samarbeid med utviklingsland petroleumsektor Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Direktør 1970 1970
1981 Utvalget for Eksportfremmende tiltak Vanlig medlem Av departement 301 Direktør 1970 1970
1981 Styret for Garanti-instituttet for eksportkreditt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Direktør 1970 1970
1981 Rådgivende utvalg for industri- og energisamarbeid Rådgivende organ Vanlig medlem 301 Direktør 1970
1981 Skifereksportutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Direktør 1970
1981 Rådgivende utvalg for industri- og handelsspørsmål knyttet til leveranser og andre former for samarbeide med andre land på området forsvarsmateriell (Kompensasjonsutvalget) Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 301 Direktør 1970
1982 Rådgivende utvalg for industri- og handelsspørsmål knyttet til leveranser og andre former for samarbeide med andre land på området forsvarsmateriell (Kompensasjonsutvalget) Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 301 Direktør 1970
1983 Styret for Garanti-instituttet for eksportkreditt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Direktør 1970
1983 Rådgivende utvalg for industri- og energisamarbeid Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Direktør 1970
1983 Skifereksportutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Direktør 1970
1984 Bransjerådet for møbel- og innredningsindustrien Rådgivende organ Leder Av departement 301 Direktør 1970
1984 Rådgivende utvalg for industri- og energisamarbeid Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Direktør 1970
1984 Skifereksportutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Direktør 1970
1985 Bransjerådet for møbel- og innredningsindustrien Rådgivende organ Leder Av departement 301 Direktør 1970
1985 Rådgivende utvalg for industri- og energisamarbeid Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Direktør 1970
1985 Skifereksportutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Direktør 1970
1986 Styret for Garanti-instituttet for eksportkreditt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Direktør 1970 1970
1986 Bransjerådet for møbel- og innredningsindustrien Rådgivende organ Leder Av departement 301 Direktør 1970
1986 Skifereksportutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Direktør 1970
1987 Styret for Garanti-instituttet for eksportkreditt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Direktør 1970 1970
1987 Skifereksportutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Direktør 1970