Forvaltningsdatabasen

Rådgivende utvalg for industri- og handelsspørsmål knyttet til leveranser og andre former for samarbeide med andre land på området forsvarsmateriell (Kompensasjonsutvalget)

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Rådgivende utvalg for industri- og handelsspørsmål knyttet til leveranser og andre former for samarbeide med andre land på området forsvarsmateriell (Kompensasjonsutvalget)" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Rådgivende utvalg for industri- og handelsspørsmål knyttet til leveranser og andre former for samarbeide med andre land på området forsvarsmateriell (Kompensasjonsutvalget)
Utvalgsnummer: 17017000
Opprettelsesmåte: Kongelig resolusjon
Opprettelsesår: 1978
Tilhørende departement: Forsvarsdepartementet
Opphørsår: 1986
Hjemmel:
Opprettet 05.12.1978 ved kongelig resolusjon
Mandat:
Utvalget skal gi råd i forbindelse med kompensasjonsavtalerknyttet til anskaffelser av materiell til Forsvaret fra utlandet.
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Rådgivende organ
Geografisk virkeområde: Internasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1980 Forsvarsdepartementet 9 0 7 0 Annen instans
1981 Forsvarsdepartementet 9 0 10 52691 Annen instans
1982 Forsvarsdepartementet 0 0 5 22500 Vedkommende departement
1983 Forsvarsdepartementet 0 0 5 18300 Vedkommende departement
1984 Forsvarsdepartementet 0 0 4 13000 Vedkommende departement
1985 Forsvarsdepartementet 0 0 0 0 Vedkommende departement
1986 Forsvarsdepartementet 0 0 0 0 Vedkommende departement
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1980 Vanlig medlem Arne J. Grumstad 1 0 Byråsjef I statsråd 1970
1980 Vanlig medlem Sverre Skletnes 1 219 Ekspedisjonssjef Av departement 1970
1980 Vanlig medlem Christofer Owe 1 219 Av departement 1970
1980 Vanlig medlem Nils O. Dietz 1 220 Byråsjef Av departement 1970
1980 Sekretær, ikke medlem Per Einar Nilsen 1 228 Førstekonsulent Av departement
1980 Sekretær, ikke medlem Ivar Jachwitz 1 230 Byråsjef Av departement 1970
1980 Vanlig medlem Kjell-Martin Frederiksen 1 301 Avdelingsdirektør I statsråd 1970
1980 Vanlig medlem Johan B. Fagernæs 1 301 Forhandlingsleder Av departement 1970
1980 Vanlig medlem Per Aarstad 1 301 Direktør I statsråd 1970
1980 Leder Lars Thulin 1 301 Banksjef I statsråd 1970
1980 Vanlig medlem Bjarne Hurlen 1 604 I statsråd 1970
1981 Vanlig medlem Arne J. Grumstad 1 0 Byråsjef I statsråd 1970
1981 Vanlig medlem Sverre Skletnes 1 219 Ekspedisjonssjef Av departement 1970
1981 Vanlig medlem Christofer Owe 1 219 Av departement 1970
1981 Vanlig medlem Lars Tangerås 1 220 Byråsjef 1970 1970
1981 Sekretær, ikke medlem Per Einar Nilsen 1 228 Førstekonsulent Av departement
1981 Sekretær, ikke medlem Ivar Jachwitz 1 230 Byråsjef Av departement 1970
1981 Vanlig medlem Per Aarstad 1 301 Direktør I statsråd 1970
1981 Vanlig medlem Kjell-Martin Frederiksen 1 301 Avdelingsdirektør I statsråd 1970
1981 Vanlig medlem Johan B. Fagernæs 1 301 Forhandlingsleder Av departement 1970
1981 Leder Lars Thulin 1 301 Banksjef I statsråd 1970
1981 Vanlig medlem Bjarne Hurlen 1 604 I statsråd 1970
1982 Vanlig medlem Arne J. Grumstad 1 0 Underdirektør I statsråd 1970
1982 Vanlig medlem Christofer Owe 1 219 Avdelingsdirektø Av departement 1970
1982 Vanlig medlem Sverre Skletnes 1 219 Ekspedisjonssjef Av departement 1970
1982 Sekretær, ikke medlem Per Einar Nilsen 1 228 Førstekonsulent Av departement
1982 Sekretær, ikke medlem Ivar Jachwitz 1 230 Byråsjef Av departement 1970
1982 Vanlig medlem Kjell-Martin Frederiksen 1 301 Avdelingsdirektø I statsråd 1970
1982 Vanlig medlem Jan Aagenæs 1 301 Avdelingssjef Av departement 1970
1982 Vanlig medlem Per Aarstad 1 301 Direktør I statsråd 1970
1982 Leder Lars Thulin 1 301 Banksjef I statsråd 1970
1982 Vanlig medlem Johan B. Fagernæs 1 301 Forhandlingslede Av departement 1970
1982 Vanlig medlem Bjarne Hurlen 1 604 Direktør I statsråd 1970
1983 Vanlig medlem Sverre Skletnes 1 219 Ekspedisjonssjef Av departement 1970
1983 Vanlig medlem Christofer Owe 1 219 Ekspedisjonssjef Av departement 1970
1983 Sekretær, ikke medlem Per Einar Nilsen 1 228 Førstekonsulent Av departement
1983 Sekretær, ikke medlem Ivar Jachwitz 1 230 Avdelingsdirektør Av departement 1970
1983 Vanlig medlem Kjell-Martin Frederiksen 1 301 Adm. Direktør I statsråd 1970
1983 Leder Lars Thulin 1 301 Viseadm. Direktør I statsråd 1970
1983 Vanlig medlem Arne J. Grumstad 1 301 Underdirektør I statsråd 1970
1983 Vanlig medlem Johan B. Fagernæs 1 301 Forhandlingsleder Av departement 1970
1983 Vanlig medlem Bjarne Hurlen 1 604 Direktør I statsråd 1970
1984 Vanlig medlem Christofer Owe 1 219 Ekspedisjonssjef Av departement 1970
1984 Vanlig medlem Sverre Skletnes 1 219 Ekspedisjonssjef Av departement 1970
1984 Vanlig medlem Bernhard-Jens Eggesbø 1 220 Ekspedisjonssjef Av departement 1970
1984 Vanlig medlem Ivar Jachwitz 1 230 Avdelingsdirektør Av departement 1970 1970
1984 Sekretær, ikke medlem Anne Lindseth 2 231 Førstekonsulent Av departement 1970
1984 Vanlig medlem Kjell-Martin Frederiksen 1 301 Ekspedisjonssjef I statsråd 1970
1984 Leder Lars Thulin 1 301 Viseadm. Direktør I statsråd 1970
1984 Vanlig medlem Arne J. Grumstad 1 301 Underdirektør I statsråd 1970
1984 Vanlig medlem Johan B. Fagernæs 1 301 Forhandlingsleder Av departement 1970
1984 Vanlig medlem Nils Olav Stava 1 301 Byråsjef Av departement 1970
1984 Sekretær, ikke medlem Tor-Jørgen Thoresen 1 534 Underdirektør Av departement 1970
1984 Vanlig medlem Bjarne Hurlen 1 604 Direktør I statsråd 1970
1985 Vanlig medlem Bernhard-Jens Eggesbø 1 220 Ekspedisjonssjef Av departement 1970
1985 Sekretær, ikke medlem Anne Lindseth 2 231 Førstekonsulent Av departement 1970
1985 Vanlig medlem Kjell-Martin Frederiksen 1 301 Ekspedisjonssjef I statsråd 1970
1985 Leder Lars Thulin 1 301 Viseadm. Direktør I statsråd 1970
1985 Vanlig medlem Arne J. Grumstad 1 301 Underdirektør I statsråd 1970
1985 Vanlig medlem Nils Olav Stava 1 301 Byråsjef Av departement 1970
1985 Vanlig medlem Johan B. Fagernæs 1 301 Forhandlingsleder Av departement 1970
1985 Sekretær, ikke medlem Tor-Jørgen Thoresen 1 534 Underdirektør Av departement 1970
1985 Vanlig medlem Bjarne Hurlen 1 604 Direktør I statsråd 1970
1986 Vanlig medlem Bernhard-Jens Eggesbø 1 220 Ekspedisjonssjef Av departement 1970
1986 Sekretær, ikke medlem Anne Lindseth 2 231 Førstekonsulent Av departement 1970
1986 Leder Lars Thulin 1 301 Viseadm. Direktør I statsråd 1970
1986 Vanlig medlem Nils Olav Stava 1 301 Byråsjef Av departement 1970
1986 Vanlig medlem Johan B. Fagernæs 1 301 Forhandlingsleder Av departement 1970
1986 Vanlig medlem Kjell-Martin Frederiksen 1 301 Departementsråd I statsråd 1970
1986 Vanlig medlem Arne J. Grumstad 1 301 Underdirektør I statsråd 1970
1986 Sekretær, ikke medlem Tor-Jørgen Thoresen 1 534 Underdirektør Av departement 1970
1986 Vanlig medlem Bjarne Hurlen 1 604 Direktør I statsråd 1970