FORVALTNINGSDATABASEN

Per Haugestad

Denne siden viser opplysninger om Per Haugestad fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Per Haugestad
NSD id-nummer: 5710
Fødselsår: 1933
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Rådgivende utvalg for import fra utviklingsland Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Underdirektør 1970 1970
1995 Utvalget for menneskerettigheter Kontakt-/samarbeidsorgan Leder Av departement 301 Spesialrådgiver 1970
1995 Kontaktutvalg for folkerett i krig Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Spesialrådgiver 1970
1996 Utvalget for menneskerettigheter Kontakt-/samarbeidsorgan Leder Av departement 220 Spesialrådgiver 1970 1970
1996 Kontaktutvalg for folkerett i krig Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 220 Spesialrådgiver 1970
1997 Kontaktutvalg for folkerett i krig Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 220 Spesialrådgiver 1970