Forvaltningsdatabasen

Rådgivende utvalg for import fra utviklingsland

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Rådgivende utvalg for import fra utviklingsland" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Rådgivende utvalg for import fra utviklingsland
Utvalgsnummer: 8031000
Opprettelsesmåte: Av departement i henhold til Stortingsvedtak
Opprettelsesår: 1977
Tilhørende departement: Departementet for handel og skipsfart
Opphørsår: 1981
Hjemmel:
Opprettet 01.08.1977 av departementet i henhold til stortingsvedtak. i henhol 19. november 1976.
Mandat:
Utvalget er departementets rådgivende organ ved behandling av spørsmål som har til formål å øke importen fra utviklingsland. Utvalget er rådgivende organ for Veiledningskontoret for import fra utviklingsland. Dette kontor har til oppgave å fremme nors
Tidsfrist: 1981
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Rådgivende organ
Geografisk virkeområde: Internasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1980 Departementet for handel og skipsfart 12 0 6 34000 Vedkommende departement
1981 Departementet for handel og skipsfart 12 11 1 3000 Vedkommende departement
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1980 Vanlig medlem Grete Bach 2 216 Av departement 1970 1970
1980 Vanlig varamedlem Hans Jacob Biør Lian 1 219 Byråsjef Av departement
1980 Sekretær, ikke medlem Åge Røed 1 219 Kontorsjef Av departement
1980 Vanlig varamedlem Leif U. Ruud 1 219 Administrerende Direktør Av departement
1980 Vanlig medlem Bjørn Vidar 1 219 Underdirektør Av departement 1970 1970
1980 Vanlig varamedlem Knut Arnet 1 220 Grosserer Av departement
1980 Vanlig varamedlem Oskar Oskarsson 1 220 Førstekonsulent Av departement
1980 Vanlig varamedlem Ivar Øydvin 1 234 Innkjøpssjef Av departement
1980 Vanlig medlem Per Haugestad 1 301 Underdirektør Av departement 1970 1970
1980 Vanlig medlem Liv Marie Buck 2 301 Sekretær Av departement 1970 1970
1980 Vanlig medlem Arne Øverby 1 301 Markedssjef Av departement 1970 1970
1980 Vanlig varamedlem Kaare Sandegren 1 301 Avdelingsleder Av departement
1980 Vanlig medlem Bjørn Sellæg 1 301 Direktør Av departement 1970 1970
1980 Vanlig varamedlem Anne Skjønsberg 2 301 Konsulent Av departement
1980 Vanlig medlem Kjell-Martin Frederiksen 1 301 Avdelingsdirektør Av departement
1980 Vanlig varamedlem Stig Borthen 1 301 Importsjef Av departement
1980 Vanlig varamedlem Grethe K. Værnø 2 301 Av departement
1980 Vanlig varamedlem Mette Colbjørnsen 2 301 Førstekonsulent Av departement
1980 Vanlig medlem Henrik Almklev 1 301 Agent Av departement 1970 1970
1980 Leder Asbjørn Skarstein 1 301 Departementsråd Av departement 1970 1970
1980 Vanlig medlem Tor Teian 1 301 Disponent Av departement 1970 1970
1980 Vanlig medlem Rolf Roem-Nielsen 1 301 Rådgiver Av departement 1970 1970
1980 Vanlig medlem Thor Støre 1 301 Assisterende Direktør Av departement 1970 1970
1980 Sekretær, ikke medlem Sven Erik Solberg 1 301 Konsulent Av departement
1980 Vanlig varamedlem Anne-Lise Vold 2 401 Designer Av departement
1981 Vanlig varamedlem Leif U. Ruud 1 219 Administrerende Direktør Av departement
1981 Vanlig varamedlem Hans Jacob Biør Lian 1 219 Byråsjef Av departement
1981 Sekretær, ikke medlem Åge Røed 1 219 Kontorsjef Av departement
1981 Vanlig varamedlem Oskar Oskarsson 1 220 Førstekonsulent Av departement
1981 Vanlig varamedlem Knut Arnet 1 220 Grosserer Av departement
1981 Vanlig varamedlem Ivar Øydvin 1 234 Innkjøpssjef Av departement
1981 Vanlig varamedlem Stig Borthen 1 301 Importsjef Av departement
1981 Vanlig varamedlem Mette Colbjørnsen 2 301 Førstekonsulent Av departement
1981 Vanlig medlem Hans H. Engebrigtsen 1 301 Rådgiver For Næringslivet Av departement 1970 1970
1981 Vanlig medlem Kjell-Martin Frederiksen 1 301 Avdelingsdirektør Av departement
1981 Vanlig varamedlem Grethe K. Værnø 2 301 Av departement
1981 Sekretær, ikke medlem Sven Erik Solberg 1 301 Konsulent Av departement
1981 Vanlig varamedlem Kaare Sandegren 1 301 Avdelingsleder Av departement
1981 Vanlig varamedlem Anne Skjønsberg 2 301 Konsulent Av departement
1981 Vanlig varamedlem Anne-Lise Vold 2 401 Designer Av departement