FORVALTNINGSDATABASEN

Oskar Oskarsson

Denne siden viser opplysninger om Oskar Oskarsson fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Oskar Oskarsson
NSD id-nummer: 5719
Fødselsår: 1941
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Rådgivende utvalg for import fra utviklingsland Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 220 Førstekonsulent
1981 Rådgivende utvalg for import fra utviklingsland Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 220 Førstekonsulent
1987 Styret for Garanti-instituttet for eksportkreditt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Kontorsjef 1970
1988 Styret for veiledningskontoret for import fra utviklingsland Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Avdelingsdirekt 1970
1988 Styret for Garanti-instituttet for eksportkreditt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Avdelingsdirekt 1970
1989 Styret for veiledningskontoret for import fra utviklingsland Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 301 Avdelingsdirekt 1970 1970