FORVALTNINGSDATABASEN

Åge Røed

Denne siden viser opplysninger om Åge Røed fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Åge Røed
NSD id-nummer: 5726
Fødselsår: 1928
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Rådgivende utvalg for import fra utviklingsland Rådgivende organ Sekretær, ikke medlem Av departement 219 Kontorsjef
1981 Rådgivende utvalg for import fra utviklingsland Rådgivende organ Sekretær, ikke medlem Av departement 219 Kontorsjef
1981 Styret for veiledningskontoret for import fra utviklingsland Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 219 Kontorsjef 1970 1970
1983 Styret for veiledningskontoret for import fra utviklingsland Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 219 Kontorsjef 1970
1984 Styret for veiledningskontoret for import fra utviklingsland Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Andre tilknyttede personer I kraft av stilling 219 Kontorsjef 1970 1970
1988 Styret for veiledningskontoret for import fra utviklingsland Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Andre tilknyttede personer I kraft av stilling 219 Kontorsjef 1970 1970