FORVALTNINGSDATABASEN

Tor Elden

Denne siden viser opplysninger om Tor Elden fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Tor Elden
NSD id-nummer: 6040
Fødselsår: 1945
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Det interdepartementale utvalg for Statens innkjøp Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Byråsjef 1970
1981 Det interdepartementale utvalg for Statens innkjøp Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Byråsjef 1970
1984 Rådet for norsk utviklingshjelp Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 217 Organisasjonssjef 1970
1985 Rådet for norsk utviklingshjelp Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 217 Organisasjonssjef 1970
1986 Lokaliseringsutvalget Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 217 Adm. Direktør 1970
1986 Rådet for norsk utviklingshjelp Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 217 Adm. Direktør 1970
1987 Lokaliseringsutvalget Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 217 Adm. Direktør 1970
1987 Rådet for norsk utviklingshjelp Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 217 Adm. Direktør 1970 1970
1988 Lokaliseringsutvalget Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 217 Adm. Direktør 1970
1989 Lokaliseringsutvalget Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 217 Adm. Direktør 1970
1992 Katastrofeutvalget Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 217 Generalsekretær 1970
1993 Katastrofeutvalget Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 217 Generalsekretær 1970
1994 Katastrofeutvalget Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 217 Generalsekretár 1970
1995 Katastrofeutvalget Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 217 Generalsekretær 1970
1996 Katastrofeutvalget Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 217 Generalsekretær 1970
1997 Katastrofeutvalget Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 217 Generalsekretær 1970