FORVALTNINGSDATABASEN

Per Einar Nilsen

Denne siden viser opplysninger om Per Einar Nilsen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Per Einar Nilsen
NSD id-nummer: 6200
Fødselsår: 1947
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Rådgivende utvalg for industri- og handelsspørsmål knyttet til leveranser og andre former for samarbeide med andre land på området forsvarsmateriell (Kompensasjonsutvalget) Rådgivende organ Sekretær, ikke medlem Av departement 228 Førstekonsulent
1981 Rådgivende utvalg for industri- og handelsspørsmål knyttet til leveranser og andre former for samarbeide med andre land på området forsvarsmateriell (Kompensasjonsutvalget) Rådgivende organ Sekretær, ikke medlem Av departement 228 Førstekonsulent
1982 Rådgivende utvalg for industri- og handelsspørsmål knyttet til leveranser og andre former for samarbeide med andre land på området forsvarsmateriell (Kompensasjonsutvalget) Rådgivende organ Sekretær, ikke medlem Av departement 228 Førstekonsulent
1983 Rådgivende utvalg for industri- og handelsspørsmål knyttet til leveranser og andre former for samarbeide med andre land på området forsvarsmateriell (Kompensasjonsutvalget) Rådgivende organ Sekretær, ikke medlem Av departement 228 Førstekonsulent
1987 Kontaktutvalget for forskning Vanlig medlem Av departement 230 Underdirektør 1970
1988 Kontaktutvalget for forskning Vanlig medlem Av departement 230 Underdirektør 1970
1989 Kontaktutvalget for forskning Vanlig medlem Av departement 230 Underdirektør 1970 1970
1990 Svensk-norsk industrifond (SNI) Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig varamedlem I statsråd 230 Underdirektør 1970 1970