FORVALTNINGSDATABASEN

Guttorm Hansen

Denne siden viser opplysninger om Guttorm Hansen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Guttorm Hansen
NSD id-nummer: 68
Fødselsår: 1920
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Maktutredningsutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Leder 1703 Stortingspresident 1970
1980 Nordisk råds 29. sesjon København 1981 Delegasjon/Kommisjon Vanlig medlem Av instans utenfor departement 1703 Stortingspresident 1970
1980 Styret for Direktoratet for vilt og ferskvannsfisk Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder I statsråd 1703 Stortingsrepresentant
1981 Maktutredningsutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Leder 1703 Stortingspresident 1970
1981 Nordisk råds 29. sesjon København 1981 Delegasjon/Kommisjon Vanlig medlem Av instans utenfor departement 1703 Stortingspresident 1970
1985 Norsk kulturråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av Stortinget 1703 Stortingsrepresentant 1970
1986 Norsk kulturråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av Stortinget 1703 Stortingsrepresentant 1970
1986 Styret i Den norske stats oljeselskap a.s Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem 1703 Stortingsrepresentant 1970
1987 Norsk kulturråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av Stortinget 1703 Fhv. Stortingsr 1970
1988 Norsk kulturråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av Stortinget 1703 Fhv. Stortingsr 1970
1989 Norsk kulturråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av Stortinget 1703 Fhv. Stortingsr 1970 1970