FORVALTNINGSDATABASEN

Ingeborg Bjørgum

Denne siden viser opplysninger om Ingeborg Bjørgum fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Ingeborg Bjørgum
NSD id-nummer: 6853
Fødselsår: 1941
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Styret for Direktoratet for vilt og ferskvannsfisk Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av instans utenfor departement 1601 1970
1981 Styret for Direktoratet for vilt og ferskvannsfisk Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av instans utenfor departement 1601 1970