FORVALTNINGSDATABASEN

Lars T. Bjella

Denne siden viser opplysninger om Lars T. Bjella fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Lars T. Bjella
NSD id-nummer: 6856
Fødselsår: 1922
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Styret for Direktoratet for vilt og ferskvannsfisk Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 619 Bonde 1970
1980 Fagstyret for Statens skogskole Kongsberg Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem 619 Bonde 1970
1981 Styret for Direktoratet for vilt og ferskvannsfisk Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 619 Bonde 1970
1981 Fagstyret for Statens yrkesskole for skogbruk Saggrenda Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 619 Skogeier 1970 1970
1984 Fagstyret for Statens yrkesskole for skogbruk Saggrenda Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 619 Gardbruker 1970
1985 Fagstyret for Statens yrkesskole for skogbruk Saggrenda Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 619 Gardbruker 1970 1970
1985 Styret for Skogtiltaksfondet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder 619 Gardbruker 1970 1970
1985 Styret for Landbrukets utbyggingsfond Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 619 Gardbruker 1970
1986 Styret for Landbrukets utbyggingsfond Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 619 Gardbruker 1970 1970
1987 Landbrukspolitisk Utvalg Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 619 Gardbruker 1970
1988 Styret for Skogtiltaksfondet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av andre 619 Gardbruker 1970 1970
1988 Landbrukspolitisk Utvalg Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 619 Gardbruker 1970
1989 Landbrukspolitisk Utvalg Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 619 Gardbruker 1970
1990 Landbrukspolitisk Utvalg Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 619 Gardbruker 1970