FORVALTNINGSDATABASEN

Eldar Gaarde

Denne siden viser opplysninger om Eldar Gaarde fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Eldar Gaarde
NSD id-nummer: 6861
Fødselsår: 1935
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Styret for Direktoratet for vilt og ferskvannsfisk Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av instans utenfor departement 1601 Vitenskapelig Konsulent 1970 1970
1983 Styret for Direktoratet for vilt og ferskvannsfisk Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av andre 1601 Forsker 1970
1984 Styret for Direktoratet for vilt og ferskvannsfisk Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av andre 1601 Forsker 1970
1985 Styret for Direktoratet for vilt og ferskvannsfisk Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av andre 1601 Forsker 1970