FORVALTNINGSDATABASEN

Tove Kari Viken

Denne siden viser opplysninger om Tove Kari Viken fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Tove Kari Viken
NSD id-nummer: 6864
Fødselsår: 1942
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Rådet for husdyrforskning Rådgivende organ Vanlig medlem 1634 Bonde 1970
1981 Rådet for husdyrforskning Rådgivende organ Vanlig medlem 1634 Bonde 1970
1981 Kontaktgruppen for velferdsordningene i landbruket Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av instans utenfor departement 1634 Gårdbruker 1970 1970
1982 Rådet for husdyrforskning Rådgivende organ Nestleder Av departement 1634 Bonde 1970 1970
1984 Lokaliseringsutvalget Rådgivende organ Nestleder I statsråd 1634 Bonde 1970
1984 Kontaktgruppen for velferdsordningene i landbruket Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem 1634 Bonde 1970
1985 Lokaliseringsutvalget Rådgivende organ Nestleder I statsråd 1634 Bonde 1970
1985 Kontaktgruppen for velferdsordningene i landbruket Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem 1634 Bonde 1970
1986 Lokaliseringsutvalget Rådgivende organ Nestleder I statsråd 1634 Bonde 1970
1986 Kontaktgruppen for velferdsordningene i landbruket Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem 1634 Bonde 1970
1987 Lokaliseringsutvalget Rådgivende organ Nestleder I statsråd 1634 Bonde 1970
1988 Lokaliseringsutvalget Rådgivende organ Nestleder I statsråd 1634 Bonde 1970
1988 Det rådgivende kontaktutvalg for Direktoratet for naturforvaltning Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 1634 Bonde 1970
1989 Lokaliseringsutvalget Rådgivende organ Nestleder I statsråd 1634 Stortingsrepresentant 1970
1989 Det rådgivende kontaktutvalg for Direktoratet for naturforvaltning Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 1634 Stortingsrepresentant 1970 1970