FORVALTNINGSDATABASEN

Tore K. Skaarer

Denne siden viser opplysninger om Tore K. Skaarer fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Tore K. Skaarer
NSD id-nummer: 7005
Fødselsår: 1941
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Utvalg for frakttilskott til kunstgjødsel og kalk Rådgivende organ Leder Av departement 227 Kontorsjef 1970 1970
1984 Utvalg for frakttilskott til kunstgjødsel og kalk Rådgivende organ Leder Av departement 227 Kontorsjef 1970
1985 Utvalg for frakttilskott til kunstgjødsel og kalk Rådgivende organ Leder Av departement 227 Kontorsjef 1970
1986 Utvalg for frakttilskott til kunstgjødsel og kalk Rådgivende organ Leder Av departement 227 Kontorsjef 1970
1986 Importrådet for poteter, frukt, bær, grønnsaker, levende planter og plantedeler Rådgivende organ Varamedlem og nestleder Av departement 227 Kontorsjef 1970
1987 Importrådet for poteter, frukt, bær, grønnsaker, levende planter og plantedeler Rådgivende organ Varamedlem og nestleder Av departement 227 Kontorsjef 1970
1988 Importrådet for poteter, frukt, bær, grønnsaker, levende planter og plantedeler Rådgivende organ Varamedlem og nestleder Av departement 227 Kontorsjef 1970
1990 Importrådet for poteter, frukt, bær, grønnsaker, levende planter og plantedeler Rådgivende organ Varamedlem og nestleder Av departement 227 Direktør 1970 1970