FORVALTNINGSDATABASEN

Bjørn Myhrmoen

Denne siden viser opplysninger om Bjørn Myhrmoen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Bjørn Myhrmoen
NSD id-nummer: 726
Fødselsår: 1939
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Styret for Halmrast skole Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 536 Lærer 1970 1970
1983 Styret for Halmrast skole Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 536 Lærer 1970
1984 Styret for Halmrast skole Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 536 Lærer 1970
1985 Styret for Halmrast skole Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 536 Lærer 1970
1986 Styret for Halmrast skole Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 536 Lærer 1970
1987 Styret for Halmrast skole Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 536 Lærer 1970
1990 Styret for Halmrast skole Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 536 Lærer 1970
1991 Styret for Halmrast skole Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 536 Lærer 1970
1992 Styret for Halmrast skole Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 536 Lærer 1970
1997 Styret for Statens klinikk for narkomane, Hov Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 536 Pedagogisk Kons 1970