FORVALTNINGSDATABASEN

Oddvar Undheim

Denne siden viser opplysninger om Oddvar Undheim fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Oddvar Undheim
NSD id-nummer: 7359
Fødselsår: 1922
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Samordningsutvalg for organisert beitebruk Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem 301 Konsulent 1970
1980 Utvalg for tiltaksfond for småfe og fjørfe m.m. Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Sekretær, ikke medlem 0
1981 Samordningsutvalg for organisert beitebruk Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem 301 Konsulent 1970
1981 Utvalg for tiltaksfond for småfe og fjørfe m.m. Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Sekretær, ikke medlem 0
1984 Rådet for ullomsetningen Kontroll, tilsyn, beredskap Sekretær, ikke medlem Av departement 301 Førstekonsulent 1970
1984 Utvalg for tiltaksfond for småfe og fjørfe m.m. Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Sekretær, ikke medlem Av departement 301 Førstekonsulent 1970
1985 Rådet for ullomsetningen Kontroll, tilsyn, beredskap Sekretær, ikke medlem Av departement 301 Førstekonsulent 1970
1985 Utvalg for tiltaksfond for småfe og fjørfe m.m. Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Sekretær, ikke medlem Av departement 301 Førstekonsulent 1970
1986 Rådet for ullomsetningen Kontroll, tilsyn, beredskap Sekretær, ikke medlem Av departement 301 Førstekonsulent 1970
1986 Utvalg for tiltaksfond for småfe og fjørfe m.m. Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Sekretær, ikke medlem Av departement 301 Førstekonsulent 1970
1987 Rådet for ullomsetningen Kontroll, tilsyn, beredskap Sekretær, ikke medlem Av departement 301 Førstekonsulent 1970
1987 Utvalg for tiltaksfond for småfe og fjørfe m.m. Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Sekretær, ikke medlem Av departement 301 Førstekonsulent 1970
1988 Rådet for ullomsetningen Kontroll, tilsyn, beredskap Sekretær, ikke medlem Av departement 301 Førstekonsulent 1970
1988 Utvalg for tiltaksfond for småfe og fjørfe m.m. Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Sekretær, ikke medlem Av departement 301 Førstekonsulent 1970
1989 Utvalg for tiltaksfond for småfe og fjørfe m.m. Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Sekretær, ikke medlem Av departement 301 Førstekonsulent 1970
1990 Utvalg for tiltaksfond for småfe og fjørfe m.m. Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Sekretær, ikke medlem Av departement 301 Førstekonsulent 1970 1970