FORVALTNINGSDATABASEN

Kjell Furnes

Denne siden viser opplysninger om Kjell Furnes fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer " >her.

Personopplysninger

Navn: Kjell Furnes
NSD id-nummer: 7500
Fødselsår: 1936
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Trafikksikkerhetsrådet Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 1502 Fylkesordfører 1970 1970
1983 Styret for Norges Kommunalbank Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 1502 Fylkesordfører 1970
1984 Styret for Norges Kommunalbank Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 1502 Fylkesordfører 1970
1985 Styret for Norges Kommunalbank Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 1502 Stortingsrepresentant 1970
1986 Styret for Norges Kommunalbank Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 1502 Fylkesordfører 1970