FORVALTNINGSDATABASEN

Erik Askautrud

Denne siden viser opplysninger om Erik Askautrud fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Erik Askautrud
NSD id-nummer: 7574
Fødselsår: 1940
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Kontaktnemnd for godstransport på veg til og fra utlandet Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 215 Forhandlingssjef 1970
1980 Utvalget for Reisebyråbevilling Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 214 Forhandlingssjef 1970 1970
1981 Kontaktnemnd for godstransport på veg til og fra utlandet Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 215 Forhandlingssjef 1970
1983 Kontaktnemnd for godstransport på veg til og fra utlandet Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 215 Forhandlingssjef 1970
1984 Kontaktnemnd for godstransport på veg til og fra utlandet Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 215 Forhandlingssjef 1970
1985 Kontaktnemnd for godstransport på veg til og fra utlandet Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 215 Forhandlingssjef 1970
1986 Kontaktnemnd for godstransport på veg til og fra utlandet Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 215 Forhandlingssjef 1970